Aattelan menetelmällä saadaan selvitettyä nopeasti, luotettavasti ja edullisesti rakennuksen sisäilman kokonaistoksisuus

Aattelan menetelmällä saadaan selville rakennuksen kokonaistoksisuus. Tuloksen perusteella voidaan tehdä päätös lisätutkimusten tarpeesta. Aattelan menetelmä on ainoa solutoksikologiaan perustuva sisäilman laadun tutkimusmenetelmä. Solutoksisuusanalyysi tehdään aina kuudella rinnakkaisella, jotta tulos on myös tilastollisesti luotettava. Vuodesta 2016 lähtien Aattelan menetelmällä on tehty sisäilman laadun tutkimuksia sadoissa eri kohteissa.

Huurrevesinäytteen toksisuus analysoidaan Tampereen yliopiston solututkimus- ja testauslaboratoriossa FICAMissa. Analysointiin käytetään ihmisen makrofagisoluja, joilla on tärkeä tehtävä ihmisen immuunipuolustuksessa. Tulos kertoo, kuinka paljon sisäilmanäyte tappaa ihmisen magrofagisoluja.

FICAM on ainoa kansainväliset laatuvaatimukset täyttävä laboratorio Suomessa. Se on Tampereen Yliopistoon kuuluva sertifioitu OECD:n GLP-laatujärjestelmää noudattava tutkimus- ja testauslaboratorio, jolla on vahva kokemus ihmissoluihin ja -kudoksiin pohjautuvien testi- ja tutkimusmenetelmien kehittämisestä ja käytöstä.

Sisäilman epäpuhtaudet esiintyvät ja kulkeutuvat elimistöön kolmessa eri olomuodossa:

  • hiukkaset (kiinteä aine), kuten asbesti, kuidut, eläin- ja siitepölyt, itiöt, bakteerit, virukset ja nanohiukkaset
  • kaasut, kuten hiilimonoksidi eli häkä, hiilidioksidi, ammoniakki, typpidioksidi, rikkivety, otsoni, formaldehydi, radon, haihtuvat ja erittäin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC, VVOC) ja aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet
  • nesteet (sumut, höyryt)

Eri olomuodoille tarvitaan omat keräysmenetelmänsä.

Rakennuksen kokonaisvaltainen tutkimus on tarpeen, kun tutkitaan sisäilmaongelmia. Sisäilman toksisuusmittaus on oleellinen ja tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Hiukkasia ja kaasumaisia epäpuhtauksia on tutkittu kohta 30 vuotta. Nestemäisten epäpuhtauksien tutkiminen on tullut mahdolliseksi vasta Johanna Salon diplomityön (2014) ja Aattelan näytteenottomenetelmän kehitystyön (2015) myötä.

Sisäilman nestemäisiä epäpuhtauksia ovat mm. homeiden tuottamat toksiinit, mikrobien aineenvaihdunnan tuotteet, materiaalien sisältämät biosidit, pesu- ja puhdistusaineiden tehoaineet sekä liikenteen tuottamat nanohiukkaset. Nämä epäpuhtaudet liikkuvat vesihöyryn mukana ilmassa ja siksi on kerättävä vesinäyte suoraan sisäilmasta.

Homeiden huoneilmaan erittämät myrkylliset aineenvaihduntatuotteet ovat paljon haitallisempia kuin homeita sisältävät pölyt. Keuhkoissa ei ole suojamekanismia toksiineja vastaan, joten ne imeytyvät suoraan keuhkokudokseen. Ympäristössämme on bakteereita, homeita ja sieniä sekä niiden aineenvaihduntatuotteita. Suurin osa niistä on hyödyllisiä ja harmittomia, mutta osa aineenvaihduntatuotteista on myrkyllisiä ja aiheuttavat soluvaurioita ja solukuolemaa ja sen myötä erilaisia oireita, kuten hengenahdistusta, väsymystä, tulehduksia ja päänsärkyä.

Aattelan mittausmenetelmällä näyte kerätään suoraan sisäilmasta – siitä ilmasta, jota rakennuksessa hengitetään.

Sisäilmanäyte voidaan kerätä Aattelan menetelmällä mihin aikaan vuodesta tahansa. Tuloksen perusteella puhtaat tilat voidaan erottaa vaurioituneista tiloista. Piilevät vauriot voidaan tunnistaa rakenteita rikkomatta. Menetelmän avulla nähdään myös, onko korjaus vaikuttanut toivotulla tavalla sisäilman laatuun.

Sisäilman toksisuusmittaus kannattaa teettää kahden vuoden välein. Kun vauriot todetaan varhaisessa vaiheessa, minimoidaan vahingon laajuus ja korjauskustannukset sekä ehkäistään mahdollisten terveyshaittojen syntyminen. 

Aattelan menetelmällä saadaan nopeasti ja edullisesti selville asunnon tai rakennuksen sisäilman laatu aina kun siihen on tarvetta, kuten

  • rakennuksen valmistuttua
  • rakennuksen 2- ja 10-vuotistarkastuksen yhteydessä
  • vuokrasopimusta tehtäessä
  • rakennuksen omistussuhteen vaihtuessa
  • epäiltäessä sisäilman laatua
  • oireilujen ilmaantuessa