Sisäilman vesihöyry kuljettaa toksisia aineita

Sisäilmassa on haitta-aineita kolmessa eri muodossa: hiukkaset, kaasut ja nesteet Sisäilmaa on tutkittu kolmekymmentä vuotta, mutta syytä siihen, mikä sisäilmassa sairastuttaa, ei ole löytynyt. Professori Mirja Salkinoja-Salonen valottaa kirjassaan Diagnostisia...

Aattelan menetelmä

Aattelan menetelmällä saadaan selvitettyä nopeasti, luotettavasti ja edullisesti rakennuksen sisäilman kokonaistoksisuus Aattelan menetelmällä saadaan selville rakennuksen kokonaistoksisuus. Tuloksen perusteella voidaan tehdä päätös lisätutkimusten tarpeesta. Aattelan...

Toksisuus sisäilmassa

 Sisätilahomeiden aineenvaihduntatuotteet liikkuvat vesihöyryn mukana ilmassa Mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet kuten mikrobitoksiinit ovat merkittävä tekijä sisäilmaongelmissa. Tutkimuksissa on selvinnyt, että mikrobit tuottavat toksiineja vesikkeleinä eli...